Lid worden

Omdat wij met vuurwapens schieten hebben we te maken met strenge wetgeving.
Indien je lid wilt worden van SV Het Noorden, zal je eerst een introductieperiode moeten volgen, waarbij het bestuur je het nodige zal uitleggen over de vereniging en de schietsport. Ook wordt verteld welke procedures er gevolgd dienen te worden met betrekking tot je aanvraag tot lidmaatschap.
Neem bij het eerste gesprek een geldig legitimatiebewijs mee. Natuurlijk wordt ook al een begin gemaakt met het laten zien wat de schietsport is. Je mag dan onder begeleiding van een verenigingsinstructeur schieten met een klein kaliber vuurwapen.
De introductieperiode is ook bedoeld om je de tijd te geven voor het bemachtigen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en verteld ons of er bezwaren zijn ten opzichte van je aanvraag tot lidmaatschap.
Zonder VOG kun je geen lid worden of lid blijven.
Het Ministerie zal een antecedentenonderzoek verrichten naar eventuele strafbare gedragingen. Voor schutters met een eigen verlof die lid willen worden van SV Het Noorden, kan er een versnelde procedure worden gevolgd. Het bestuur wil bij de eerste kennismaking een kopie van je verlof en je kan dan laten zien hoe je schietvaardigheid is met je eigen wapen. Bij ons staat veiligheid omtrent vuurwapens centraal, niet het melken van roosjes.
De eerste stap die je dan moet nemen om deze tak van sport te beoefenen, is je per e-mail of telefoon aan te melden voor een eerste kennismakingsgesprek.
Voor het begeleiden van introducés en schutters met een eigen verlof gebruiken we de maandagavond tussen 19.30 en 21.30 uur. Meld in je mail s.v.p. je voorkeur.
Neem de stap en word lid van SV Het Noorden !
Indien je medicijnen gebruikt die de concentratie kunnen verminderen, dan dien je dit van te voren te melden aan het bestuur en je verenigingsinstructeur. Daarnaast is het nuttigen van alcohol of drugs voor aanvang van en tijdens het schieten verboden.
De contributie is bij ons gesteld op 132,50 euro per verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. De verschuldigde contributie wordt naar rato over de maanden verrekend.
Dus als je halverwege het jaar lid wordt, dan ben je slechts de helft verschuldigd. Voor leden in opleiding (LIO’s) is het eerste jaar een LIO-bijdrage van 75 euro van kracht.
Lidmaatschap van SV Het Noorden houdt tevens in lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). De contributie hiervoor is 32 euro per jaar en het eenmalige inschrijfgeld bedraagt 35 euro. Het is per 1 augustus 2006 wettelijke verplicht dat je als sportschutter staat ingeschreven bij de KNSA. Daarnaast bieden zij een aantal diensten die binnen deze sport van toepassing zijn.
Indien je al hoofdlid bent van een andere schietsportvereniging, kun je ervoor kiezen om daar hoofdlid te blijven of dat je juist bij ons hoofdlid wilt worden. Vermeld dit s.v.p. in je mail en tijdens het eerste gesprek. De KNSA-afdracht geldt alleen voor hoofdleden.
Als je bij-lid wilt worden van SV Het Noorden, neem dan de eerste keer je KNSA-licentie mee.